Humanities and Social Sciences

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Content

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2023 | No 3

Authors and Affiliations

W. Julian Korab-Karpowicz
1

  1. Uniwersytet Opolski, Instytut Nauki o Polityce i Administracji, ul. Katowicka 89, 46-061 Opole; e-mail: wjkk@uni.opole.pl, ORCID: 0000-0003-0735-0620.

Authors and Affiliations

Anna Brożek
1

  1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa;

Authors and Affiliations

Grażyna Szumera
1
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filozofii, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

Authors and Affiliations

Krzesimir Cholewa
1

  1. Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, 31-010 Kraków

Authors and Affiliations

Karolina Rozmarynowska
1

  1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Filozofii, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Authors and Affiliations

Tomasz Puczyłowski
1

  1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa

Authors and Affiliations

Andrzej Przyłębski
1

  1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznaw-stwa, ul. Szamarzewskiego 89A, 60-568 Poznań

Authors and Affiliations

Ryszard Kleszcz
1
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet Łódzki, Instytut Filozofii, ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź

Instructions for authors

1. Długość artykułów: rozprawy − do 40.000 znaków (ze spacjami, czyli ok. 20 stron), recenzje − do 10.000 znaków (ze spacjami, czyli ok. 5 stron).

2. Do tekstu głównego rozprawy należy dołączyć:
a) 5−15 słów kluczowych po polsku i po angielsku;
b) krótkie streszczenie (ok. 1/3 strony) po polsku lub po angielsku;
c) krótką (ok. 3 zdań) notę o autorze.

3. Nadesłane teksty są kierowane do anonimowej recenzji. Zawartość recenzji nie jest podawana do wiadomości autorom; przekazujemy tylko postulaty sformułowane przez recenzenta i dostarczone nam z sugestią, by autor je poznał. Staramy się publikować wszystkie pozytywnie ocenione teksty, jednak niekiedy liczba bardzo dobrych propozycji przekracza objętość pisma, i wtedy niektóre artykuły musimy przesunąć do kolejnych numerów. W takiej sytuacji termin publikacji w dużym stopniu zależy od profilu tematycznego kolejnych numerów.

This page uses 'cookies'. Learn more