Details

Title

Arystotelesowski „argument z właściwej działalności człowieka” w interpretacji Sebastiana Petrycego z Pilzna

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2023

Issue

No 3

Affiliation

Smolak, Maciej : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków

Authors

Keywords

argument z właściwej działalności człowieka ; Arystoteles ; „Etyka nikomachejska” ; eudajmonia ; Sebastian Petrycy z Pilzna

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

141-162

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Date

8.05.2024

Type

Artykuł

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2023.148262 ; ISSN 1230-1493
×