Humanities and Social Sciences

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Content

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2017 | No 4 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Badając myśl Henryka Elzenberga, należałoby odróżniać pisma wydane za
Go to article

Authors and Affiliations

Łukasz Kowalik
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Autor stara się zrekonstruować system etyczny Henryka Elzenberga, wskazując
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Górnicka-Kalinowska
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Etyka jest dla Elzenberga przede wszystkim refleksją na temat wartości i celów
Go to article

Authors and Affiliations

Witold P. Glinkowski
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W artykule analizuję Elzenberga koncepcję wartości ujemnej w świetle jego
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Stępnik
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Zdaniem Henryka Elzenberga: dobro = wartość = piękno. Obiektywnie te trzy
Go to article

Authors and Affiliations

Jędrzej Stanisławek
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Henryk Elzenberg wiązał w młodości ze stoicyzmem wielkie nadzieje, sądząc,
Go to article

Authors and Affiliations

Łukasz Kowalik
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Autor uważa, że opisując poezję Leconte de Lisle’a Henryk Elzenberg odkrył
Go to article

Authors and Affiliations

Jacek Hołówka
ORCID: ORCID

Instructions for authors

1. Długość artykułów: rozprawy − do 40.000 znaków (ze spacjami, czyli ok. 20 stron), recenzje − do 10.000 znaków (ze spacjami, czyli ok. 5 stron).

2. Do tekstu głównego rozprawy należy dołączyć:
a) 5−15 słów kluczowych po polsku i po angielsku;
b) krótkie streszczenie (ok. 1/3 strony) po polsku lub po angielsku;
c) krótką (ok. 3 zdań) notę o autorze.

3. Nadesłane teksty są kierowane do anonimowej recenzji. Zawartość recenzji nie jest podawana do wiadomości autorom; przekazujemy tylko postulaty sformułowane przez recenzenta i dostarczone nam z sugestią, by autor je poznał. Staramy się publikować wszystkie pozytywnie ocenione teksty, jednak niekiedy liczba bardzo dobrych propozycji przekracza objętość pisma, i wtedy niektóre artykuły musimy przesunąć do kolejnych numerów. W takiej sytuacji termin publikacji w dużym stopniu zależy od profilu tematycznego kolejnych numerów.

This page uses 'cookies'. Learn more