Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2023 | t. 26 | No 2

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This is a report on the work of the Commission of Press Studies of the Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences in 1973–2022. Based on archive materials, it presents the Commission's origins, profile, function-ing, membership statistics and members' affiliations, and its coverage of an evolving research scene.
Go to article

Authors and Affiliations

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Uniwersytecka 17 PL 25-406 Kielce
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article presents the role and thematic content of the Rocznik Historii Prasy Polskiej [ Yearbook of the History of Polish Press] (1998–2022), especially the period 2018–2022.
Go to article

Authors and Affiliations

Ewa Wójcik
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2 PL 30-084 Kraków
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article examines the trends in social communication in Poland in 1980–1981. Having analyzed multiple sources and research studies, the author comes to the conclusion that in this watershed period in Polish postwar history was characterized not only by stricter control of the official information channels but also a grassroot pushback manifested in the rise of uncensored bulletins, leaflets and propaganda posters.
Go to article

Authors and Affiliations

Tomasz Mielczarek
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17 PL 25-406 Kielce
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The purpose of the article is to analyze the impact of local press on social capital. A content analysis of Gazeta Lipnicka, a newspaper published between 1997 and 2016 in Bielsko-Biała by the Lipnik Association, is used to examine its communicative and integrative role in the local community.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Wróblewska-Jachna
1
ORCID: ORCID
Katarzyna Piątek
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2 PL 43-309 Bielsko-Biała
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article contains a bibliometric analysis and an overview of the lifetime achievement of Jerzy Leonard Myśliński (1934–2022). He authored 287 academic publications devoted mostly to media history (81%), including 25 monographs, 30 studies published in collective works, and more than 232 articles and reviews. A citation analysis of his contributions shows that Jerzy Leonard Myśliński ranks as one of the most highly cited historians of the Polish press in 1960–2010.
Go to article

Authors and Affiliations

Władysław Marek Kolasa
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2 PL 30-084 Kraków

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more