Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2022 | t. 25 | No 2

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article deals with Echo z Polski [ The Echo from Poland] (the title was subsequently altered to Echo Polskie), the first Polish-language newspaper in the United States, published in 1893–1865 in New York. While at first its pages were predominantly filled with news from Poland, it gradually broadened its coverage in an effort to become the leading paper of the Polish- American community.
Go to article

Authors and Affiliations

Daniel Kiper
1
ORCID: ORCID

  1. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This artical is a survey of hitherto unresearched Prątka Jednodniówka [ The Mayfly], a magazine edited by the patients of the TB sanatorium at Bystra Śląska near Bielsko-Biała and published in 1931–1935. Five issues of the magazine stored at the Cieszyn Library were examined for their literary content, made up almost exclusively by humor and satire. The gelotherapeutic profile makes the magazine unique among similar publications associated with healthcare institutions.
Go to article

Authors and Affiliations

Dorota Samborska-Kukuć
1
ORCID: ORCID
Jadwiga Goniewicz
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, PL 90-236 Łódź
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Hobby magazines represent a segment of the Polish press characterized by an undiminishing diversity — as shown by their eye-catching presence on library and press saloon shelves. However, that subsection of the Polish media has so far attracted little attention from reserchers. The goal of this article is to examine the phenomenon of the hobby magazines in the context of the current market conditions and to outline a research plan of the field.
Go to article

Authors and Affiliations

Aleksandra Lubczyńska
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article examines the tabloidization of Gazeta Polska, one of Poland's leading right-wing weeklies. An analysis of the contents of the issues published in 2020 shows that the magazine meets all five criteria of tabloidization, i.e. colloquialism, emotionalism, sensationalism, personalization and visualization. The findings of this article can be treated as a contribution to current debates about the ongoing tabloidization of opinion weeklies.
Go to article

Authors and Affiliations

Jarosław Dobrzycki
1
ORCID: ORCID

  1. Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski, ul. Uniwersytecka 4, PL 40-007 Katowice

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more