Details

Title

A report on the work of the Commission of Press Studies of the Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences in 2021

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2022

Volume

t. 25

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

143-146

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2022.09.02

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 1509-1074
×