Details

Title

Kinga Rozwadowska, Przekład i władza. Polskie tłumaczenia „Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego, Seria Translatio, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018, ss. 260

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2020

Volume

vol. LXIX

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

425-427

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2020.09.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0037-6744

Source

Slavia Orientalis; 2020; vol. LXIX; No 2; 425-427

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×