Details

Title

Illness as a Metaphor for Post-totalitarian Heritage. The Novel The Infection by Stepan Prociuk

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2021

Volume

vol. LXX

Issue

No 4

Affiliation

Zambrzycka, Marta : Warszawa, Uniwersytet Warszawski

Authors

Keywords

post‑totalitarianism ; memory ; trauma ; generations ; disease

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

769-783

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography


Bakuła B., Współczesne debaty narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. H. Gosk i D. Kołodziejczyk, Kraków Wyd. Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych 2014.

Boruszkowska I., Płynna cielesność. Ciało męskiego podmiotu w prozie Jurija Izdryka, [w:] Wielkie tematy w literaturach słowiańskich, „Slavica Wratislaviensia” 2011, CLIII.

Flis L., Obraz postkomunizmu Europy Wschodniej i Bałkanów w pisarstwie Slavenki Drakulić, [w:] Białe maski/szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, pod red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirskiej, M. Horodeckiej, M. Żółkoś, Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych. Kraków: Wydawnictwo Universitas 2015.

Gabinet doktora Libenkrafta, rozmowa Urszuli Pieczek z Iwoną Boruszkowską, [w:] http://popmoderna.pl/gabinet-doktora-libenkrafta/.

Gudzʹ Yu., Ne-My. Knyha vydinʹ i shcheznenʹ, „Kurʺyer Kryvbasu” 1998, № 102, c. 20-56; „Kurʺyer Kryvbasu” 1998, № 103, c. 8-54; „Kurʺyer Kryvbasu” 1999, № 119-121, c. 363-371.

Horniatko-Szumiłowicz A., Antynomia, apoteoza, adaptacja. O wzajemnych relacjach miasto – wieś w literaturze ukraińskiej, „Studia Ucrainica Varsoviensia” 2015, t. 3.

Hundorova T., Heneratsiynyy vyklyk i postkolonializm na skhodi Yevropy. Vstupni zauvazhennya, [v:] Postkolonializm, heneratsiyi, kulʹtura, red. T. Hundorova, A. Matusiak, Kyyiv 2014.

Hundorova T., Pislyachornobylʹsʹka biblioteka. Ukrayinsʹkyy literaturnyy postmodern, Kyyiv 2005.

Hundorova T., Postkolonialʹnyy roman heneratsiyi travmy, [v:] Postkolonializm, heneratsiyi kulʹtura, red. T. Hundorova, A. Matusiak, Kyyiv 2014. Irwaneć O., Choroba Libenkrafta, przeł. N. Bryżko, N. Zapór, Wrocław: Wydawnictwo Biuro Literackie 2013.

Jakubowska-Krawczyk K., Lwów wieku XX-XXI. Dorastanie i konflikt pokoleń w dobie przemian społecznych i rewolucji (na podstawie „Domu z witrażem” Żanny Słoniowskiej), „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2018, t. XIII.

Jakubowska-Krawczyk K., Obraz miasta Środkowoeuropejskiego w twórczości Jurija Andruchowycza, [w:] Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája IV. Eötvös Loránd University Bölcsészettudományi Kar Faculty of Humanities Szláv és Balti Filológiai Intézet Institute of Slavonic and Baltic Philology Budapest, Főszerkeszt A. Urkom, Budapeszt 2016.

Kharchuk R., Suchasna ukrayinsʹka proza. Postmodernyy period, Kyyiv 2008.

Matusiak A., Świetlicki M., Kategoria pokolenia we współczesnych badaniach społeczno-kulturowych, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, pod red. A. Matusiak, Poznań – Wrocław: Wyd. Bonami 2016.

Matusiak A., Pokolenie jako miejsce pamięci w prozie Serhija Żadana, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, pod red. A. Matusiak, Poznań – Wrocław: Wyd. Bonami 2016.

Matusiak A., Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wrocław: Wyd. KEW 2020.

Olechowska P., Stredná a vychodná Európa v súčasnej ukrajinskej próze, [v:] Ukrajinské identity, pod red. L. Matejko, Bratyslava: Univerzita Komenského 2015.

Paprocki M., Choroba jako obcy w metaforze ciała politycznego. Rozwój strategii kooptacji i adaptacji „chorego” elementu społecznego – analiza na podstawie tekstów kultury anglosaskiej XVII i XXI wieku, [w:] https://www.academia.edu/5084154.

Petrashchuk M., Nayvidomishyy roman Stepana Protsyuka perevydano, [v:] https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/47100/.

Polishchuk Ya., Pamʺyatʹ i postpamʺyatʹ (na materiali romanu Liny Kostenko «Zapysky ukrayinsʹko samashedshoho», [v:] Postkolonializm, heneratsiyi, kulʹtura, red. T. Hundorova, A. Matusiak, Kyyiv 2014.

Protsyuk S., Infektsiya, Lʹviv 2002.

Protsyuk S., Tam, de poplutani kolʹory, „Kurʺyer Kryvbasu” 2000, № 125/12.

Riabczuk M., Ukraina. Syndrom postkolonialny, Wrocław – Wojnowice: Wyd. KEW 2016.

Shevchuk V., Mor, Lʹviv 2004.

Świetlicki M., Problemy ukraińskiego maskulinizmu. Choroba alkoholowa w „Moscoviadzie” Jurija Andruchowycza, [w:] Choroba-ciało-dusza w literaturze i kulturze, pod red. J. Tymienieckiej-Suchanek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2017.

Wierzejska J., Hermeneutyka przestrzeni postsowieckiej. Próba zarysu perevydano, [w:] Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, pod red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk, Kraków: Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, Wyd. Universitas 2014.

Yankova M., Metafora tilesnosti v romanakh „Ne myta Isykhiya” Yu. Hudzya, „Suchasni literaturoznavchi studiyi. Literaturnyy dyskurs: transkulʹturni vymiry” 2015, t. 12.

Date

2021.12.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2021.138866

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×