Details

Title

“Bridge over the Precipice”? Bohdan Zynoviy Khmelnytskyi by Mykola Mashchenko Compared to With Fire and Sword by Jerzy Hoffman

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2020

Volume

vol. LXIX

Issue

No 4

Affiliation

Podlyuk, Anastasiya : Lublin, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej

Authors

Keywords

historical film ; 'With Fire and Sword' ; Jerzy Hoffman ; 'Bohdan Zynoviy Khmelnytsky' ; Mykola Mashchenko

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

847-863

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2021.03.23

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2020.135781

Source

Slavia Orientalis; 2020; vol. LXIX; No 4; 847-863

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×