Details

Title

Dawne i Nowe Modele Porównawczej Historii Literatur(y) / Old and new Models of Comparative History of Literature(s)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2012

Issue

No 4-5

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10273-012-0025-z ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2012; No 4-5
×