Details

Title

A Review of Joanna Mikosz, Kształtowanie się sandomierskiego rynku prasowego w latach 1829– 1939, [ Sandomierz's printing history: The shaping of the local newspaper market, 1829–1939], in: Fenomeny. Literatura, kultura, sztuka i media [Phenomena: Literature, Culture, Art and Media], ed. B. Stelingowska, Facta Ficta Research Centre, Wrocław 2022, pp. 217–245

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2022

Volume

t. 25

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

113-135

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2022.12.19

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2022.142660
×