Details

Title

Janusz A. Rieger, Atlas ukraińskich gwar nadsańskich opracowany na podstawie zapisków terenowych Stefana Hrabca, Warszawa, Wydawnictwo: Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, t. 1, ss. 285, t. 2, ss. 590

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2018

Volume

vol. LXVII

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

731-733

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.01.02

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0037-6744

Source

Slavia Orientalis; 2018; vol. LXVII; No 4; 731-733

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×