Details

Title

Rzeczywistość czy sen – o funkcji symboliki onirycznej w opowiadaniu Vladimira Nabokova "Zgroza" . = = Reality or Dream: on the Function of Oneiric Symbolism in Vladimir Nabokov’s Short Story "Terror"

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2018

Volume

vol. LXVII

Issue

No 3

Authors

Keywords

Vladimir Nabokov ; Terror ; oneiric symbolism ; Dostoyevsky ; Pushkin ; demonism of laughter

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

477-488

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2018.10.25

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0037-6744

Source

Slavia Orientalis; 2018; vol. LXVII; No 3; 477-488

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×