Details

Title

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Spectators in Europe” (Düsseldorf, 9–11 grudnia 2016)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2017

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2017.12.15

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2017; No 4
×