Details

Title

Analiza ekonomiczna przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju krajów i regionów Unii Europejskiej
Economic Analysis of Spatial Diversity of European Union Countries and Regions' Development Level

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×