Details

Title

Porządek rytuału jako porządek życia. Błogosławieństwo rodziców przed ślubem w świetle analizy multimodalnej

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2019

Numer

No 1

Authors

Keywords

Polska ; katolicyzm ; socjologia rodziny ; antropologia społeczna ; analiza konwersacyjna

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

133-165

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Date

2019.03.22

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/sts.2019.126135

×