Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2022 | t. 25 | No 3

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

At the turn of the 20th century, the January Uprising of 1863 was one of the focal points of Polish collective memory, shared by the Polish communities abroad. Their press marked the subsequent anniversaries of the Uprising with due solemnity, highlighting its importance for the history of the nation and seeking to engage its readers in a common show of respect. Editors of the Polish-language newspapers in the USA followed the same line, using the commemoration as a means to consolidate the unity of the Polish-American community.
Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Wasilewski
1
ORCID: ORCID

  1. Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e, PL 75-343 Koszalin
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article is a tribute to the work of Stanisław Jarocki, Polish painter and activist who, after settling down in Wilno in 1898, over the following fifteen years wrote multiple articles about the religious heritage of that city and the historical Samogitia (Žemaitija) for the highly respected Warsaw weekly Tygodnik Ilustrowany. His texts with original illustrations are discussed in the historical and artistic contexts of the turn of the 20th century.
Go to article

Authors and Affiliations

Inesa Szulska
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki, Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, PL 00-927 Warszawa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article analyses the representation of the Spanish Civil War addressed to the readers of the Polish local press in Siedlce, then in the Voivodship of Lublin. In the period 1936–1939 Siedlce could boast of having three newspapers — the weekly Głos Podlaski published by the Diocesan Curia Siedlce, and two trimensuals, Ziemia Siedlecka and Życie Podlasia, both affiliated with the ruling Sanacja. Each of them showed an unflagging interest in the Spanish war, treated as a violent clash of the opposed forces of left-wing Republicanism and nationalism.
Go to article

Authors and Affiliations

Jarosław Cabaj
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, w Siedlcach, ul. Żytnia 39, PL 08-110 Siedlce
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article is an comprehensive media-analysis of 'Życie i Kultura' [Life and Culture], a sup-plement published in 1951–1956 with the weekend edition of Głos Szczeciński, the newspaper of the Polish United Workers' Party in Szczecin, aimed at delineating its idea of regionalism, i.e. the character of regional identity that the paper was trying to construct for a population made up entirely of migrants. The article contains a list of journalists connected with Szczecin and the region; an account of serial articles featuring regional themes; an analysis of various aspects of regionalism in reportage; and a review of materials of regional interest that found their way into print.
Go to article

Authors and Affiliations

Paulina Olechowska
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Literatury i Nowych Mediów, Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a, PL 70-453 Szczecin
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

' Savoir-vivre with a past', or an Etiquette Guide of the Age of Transformation according to Agnieszka Osiecka, was published in the illustrated weekly Przekrój in 1993–1994. This article analyzes the column's content in the context of contemporary social and cultural change, focusing on issues from a broad field of dos and don’ts that acquired unexpected visibility during the early years of the Transformation, and tries to find out what was Osiecka's treatment of individual cases says of her own views.
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Jawor
1
ORCID: ORCID

  1. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Bednarska 2/4, PL 00-310 Warszawa

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more