Details

Title

KoncepcjaRegionalnej Polityki Miejskiej. Metodyka i studium przypadku/ <br />Concept of Regional Urban Policy. Methodology and Case Study

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×