Details

Title

Osobno i razem (recenzja z: Marcin Lubaś. Różnowiercy.Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×