Details

Title

Case studies of water shut-off treatments in oil and gas production wells

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Issue

No 1

Authors

Keywords

oil and gas production ; Miocene of the Carpathian Foredeep ; water saturation ; relative rock permeability ; water shut-off ; relative permeability modification ; polymers and microgels

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

125-136

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10269-012-0007-1

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2012; vol. 28; No 1; 125-136

References

Curtice R. (2004), Just the cost of doing business?, World Oil Magazine, 225, 10, 77. ; Dubiel S. (2001), Wpływ płuczek wiertniczych zasolonych i solanek na zmiany piaskowców gazonośnych w świetle badań laboratoryjnych, Archives of Mining Sciences, 46. ; Falkowicz S. (2002), Badanie wpływu płuczek wiertniczych na przepuszczalność skał zbiornikowych miocenu autochtonicznego Przedgórza Karpat, 19/1. ; Falkowicz S. (2005), Szacowanie przypływu wody złożowej w odwiertach gazowych, Nafta Gaz, 2. ; Gutierrez M. (2007), null, 23. ; Keelan D. K., 1976 - Practical Approach to Determination of Imbibition Gas-Water Relative Permeability JPT 199-204. ; Ligthelm D. (2001), Water Shut Off in Gas Wells: Is there Scope for Chemical Treatment?, null. ; Mennella A. (1999), Candidate and Chemical Selection Rules for Water Shuttoff Polymer Treatments, null. ; Mulyadi, A min i in. 2001 - Mulyadi H., Amin R., Kennaird C., 2001 - Practical Approach to Determine Residual Gas Saturation and Gas-Water Relative Permeability, SPE 71523. ; Rousseau D. (2005), null. ; Rybicki C. (2006), Próba prognozowania dopływu wody do odwiertów gazowych, "Archiwum Górnictwa" PAN, 51, 2. ; Zaitoun A. (2007), null. ; Zaitoun A. (2001), null. ; Zaitoun A. (1999), Water Shutoff by Relative Permeability Modifiers: Lessons from Several Field Applications, null. ; Zaitoun A. (1992a), Selective Control of Water Production in Oil or Gas Producing Wells, null. ; Zaitoun A. (1992b), Zettlitzer Preparation of a water control polymer treatment at conditions of high temperature and salinity, Journal of Petroleum science and Engineering vol, 7, 67, doi.org/10.1016/0920-4105(92)90009-P ; Zawisza L., 1990 - Absolute and Relative Permeability Studies of Gas Water Flow, SPE 19389.
×