Details

Title

Chromities from the Braszowice-Brzeźnica massif, Lower Silesia - potential chromium source for industry?

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Issue

No 1

Authors

Keywords

Lower Silesia ; the Braszowice–Brzeźnica Massif ; chromitite ; chromium ore ; refractory grade chromites

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

19-43

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10269-012-0002-6

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2012; vol. 28; No 1; 19-43

References

Barnes S. J., Roeder P. L. 2001 - The Range of Spinel Compositions In Terrestrial Mafic and Ultramafic Rocks v. 42, pp. 2279-2302. ; Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2009. Red. Smakowski T., Ney R., Galos K. Wyd. 1. Kraków 2011. ; Birecki T. (1962), Występowanie chromitów w Tąpadłach, Przegląd Geologiczny, 3, 144. ; Bock M., 1868 - Über einige Schlesische Mineralien deren Constitution und einige andere analitische Resultate. Doktor Dissertation. Breslau, s. 1-26. ; Cholewicka-Meysner D. (1993), Problematyka rudna masywów ultrazasadowych i zasadowych Dolnego Śląska w świetle badań geofizycznych, Acta Universitasis Wratislaviensis, 1412, 145. ; Cholewicka-Meysner D. (1995), Przewodnik LXVI zjazdu PTG. Rocznik PTG, wydanie specjalne - 50 lat polskich badań geologicznych na Dolnym Śląsku, 49. ; Coleman R. (1977), Ophiolites. Ancient Oceanic Lithosphere?. ; Delura K. (1996), Mineralizacja kruszcowa w skałach zasadowych i ultrazasadowych w rejonie Braszowic i Brzeźnicy na Dolnym Śląsku. Praca Magisterska. ; Delura K. (2001), Mineralizacja kruszcowa w zserpentynizowanych skałach ultramaficznych masywów Braszowice-Brzeźnica i Gogołów-Jordanów na Dolnym Śląsku. ; Dick H. (1984), Chromian spinel as a petrogenic indicator in abyssal and alpine-type peridotites and spatially associated lavas, Contributions to Mineralogy and Petrology, 86, 1, 54, doi.org/10.1007/BF00373711 ; Dubińska E. (1997), The Sudetic ophiolite: current view on its geodynamic model, Geological Quarterly, 41, 1, 1. ; Dubińska E. (2004), U-Pb dating of serpentinization: Hydrothermal zircon from a metasomatic rodingite shell (Sudetic ophiolite, SW Poland), Chemical Geology, 203, 3-4, 183, doi.org/10.1016/j.chemgeo.2003.10.005 ; Dziedzicowa H. (1989), Gabra Braszowic jako człon waryscyjskiego kompleksu ofiolitowego, Acta Universitasis Wratislaviensis, 1113, 57. ; Farbisz J. (1979), Dokumentacja badań geoelektrycznych i magnetycznych - temat: Braszowice-Brzeźnica. ; Fiedler H. (1863), Die Mineralien Schlesiens mit Berücksichtigung der angrenzenden Länder. ; Gajewski Z. (1974), Masyw serpentynitowy Grochowa-Braszowice oraz jego znaczenie surowcowe, Biuletyn Instytutu Geologicznego, 280, 7, 49. ; Glocker E. (1927), Beiträge zur mineralogischen der Kenntniss der Sudetenländer insbesondere Schlesiens, 1, 1. ; González I. (2011), Przemysł żelaza i stali: analiza stanu obecnego z perspektywy rynku światowego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 27, 3, 5. ; Gunia P. (1989), Lower and Upper Paleosoic Metabasites and Ofiolites of Polish Sudetes, 113. ; Gunia P. (1992), Petrologia skał ultrazasadowych z masywu Braszowic-Brzeźnicy (blok przedsudecki), Geologia Sudetica, 26, 1-2, 119. ; Gunia P. (1995), Wybrane zagadnienia petrologii skał ultrazasadowych masywu Braszowic-Brzeźnicy, Przewodnik LXVI zjazdu PTG. Rocznik PTG, wydanie specjalne - 50 lat polskich badań geologicznych na Dolnym Śląsku, 217. ; Jamrozik L. (1995), Geologia ofiolitów z obrzeżenia bloku sowiogórskiego, null, 193. ; Kądziałko-Hofmokl M. (2010), Magnetic Mineralogy and Paleomagnetism of Serpentinized Ultramafic Rocks from the Braszowice-Brzeźnica Fragment of Sudetic Paleosoic Ophiolite, Acta Geophisica, 58, 269, doi.org/10.2478/s11600-009-0054-1 ; Kosmann B. (1888), Über neuere Aufschlüsse betreffend des Vorkommen der Chromeisenerze in Niederschlesien, Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur bd, 65. ; Kowarz M. (1965), Rozważania nad genezą magnezytów rejonu Grochów-Braszowice koło Ząbkowic Śląskich, Biuletyn Geologiczny Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 5, 63. ; Kryza R. (2004), The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen, Przegląd Geologiczny, 52, 8/2, 761. ; Kunisch H. (1887), Über das Vorkommen von Chromeisenstein in dem Serpentin der Grochauer Berge südwestlich von Frankenstein, 64. ; Lis J. (1986), Minerały Dolnego Śląska, 1. ; Madziarz M. (2007), Eksploatacja małego złoża na tle wielkich wydarzeń - rzecz o kopalni chromitu w Tąpadłach, null, 42. ; Majerowicz A. (1979), Wystąpienie rodingitów w masywie serpentynitowym Gogołów-Jordanów, Przegląd Geologiczny, 27, 43. ; Mazur S. (2006), The Variscan Orogen in Poland, Geological Quarterly, 50, 1, 89. ; Narębski W. (1982), On the Nature, Origin and Geotectonic Significance of Ophiolites and Related Rock Suites in the Polish Part of the Sudetes, Ofioliti, 2/3, 407. ; Singer B. (1820), Über das Vorkommen des Chromeisens in Schlesien, Karstens Archiv für Bergbau und Hüttenwesen, 3, 82. ; Spangenberg K. (1943), Die Chromerzlagerstätte von Tampadel am Zobten, Zeitschrift für praktische Geologie, 51, 2, 13. ; Stevens R. (1944), Composition of Some Chromites of the Western Hemisphere, American Mineralogist, 29, 1-2, 1. ; Stowe C. (1994), Compositions and Tectonic Settings of Chromite Deposits through Time, Economic Geology, 89, 3, 528, doi.org/10.2113/gsecongeo.89.3.528 ; Surowce Mineralne Świata. Mangan - Mn, Chrom - Cr. Red. A. Bolewski. Wyd. 1. Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1981. ; Traube H. (1888), Die Minerale Schlesiens. ; Websky M. (1873), Über Grochauit und Magnochromit, Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 25, 394. ; <a target="_blank" href='http://www.mineralnet.co.uk'>www.mineralnet.co.uk</a>
×