Details

Title

„Walczymy w Gruncie Rzeczy o to Samo…”? Wokół Listów Stanisława Piaseckiego i Włodzimierza Pietrzaka do Kazimierza Wyki / “As a Matter of Fact We are Struggling for the Same Goal ...?” Stanisław Piasecki’s and Włodzimierz Pietrzak’s Letters to Kazimierz Wyka

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2012

Issue

No 4-5

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10273-012-0035-x ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2012; No 4-5
×