Details

Title

Obszary funkcjonalne zdefiniowane w KPZK 2030 jakowyzwanie dla statystyki publicznej. Przykład obszarów wymagających rozwojunowych funkcji/
Functional Areas Defined in the NSDC 2030 as a Challenge to Public Statistics.Example of the Areas Requiring Development of New Functions

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 255

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 255
×