Details

Title

Rekomendacje dotyczące zasobówinformacyjnych oraz wskaźnikowania zjawisk społeczno-ekonomicznychw badaniach regionalnych/
Recommendations on Public Information Resources and Indices Displaying Socio-Economic Phenomena in Regional Studies

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 255

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 255
×