Details

Title

Teoretyczne i aplikacyjne aspekty problematyki badawczej w świetle dotychczasowych doświadczeń

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 250

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2012; No 250
×