Details

Title

Tomasz Mielczarek, Medioznawstwo polskie. Ludzie — instytucje — nauka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2021, 262 s.

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2021

Volume

t. 24

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

99-104

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2021.11.16

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2021.138332 ; ISSN 1509-1074
×