Details

Title

Football supporters in the cartoons in the interwar sports press: The case of Przegląd Sportowy (1921–1939)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2021

Volume

t. 24

Issue

No 3

Affiliation

Beniuk, Szymon : doktorant nauk historycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Authors

Keywords

Polish sports press in the early 20th century ; interwar humour and cartoons ; football supporters ; sports audiences ; Stanisław Keller (cartoonist)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

157-175

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliography

Źródła

Prasa
„Przegląd Sportowy” 1921–1939.
„Angora” 2011–2012.

Inne
Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura — antologia, oprac. J. Borowczyk, W. Hamerski, il. H. Sawka, Poznań 2012.
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny — Archiwum Ilustracji, sygn. 1‑S‑96‑3, Uroczystości 25‑lecia klubu sportowego Cracovia w Krakowie, 05.1932 r.
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny — Archiwum Ilustracji, sygn. 1‑M‑1397‑3, Międzynarodowy motocyklowy wyścig górski w Wiśle, 17.07.1932 r.
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny — Archiwum Ilustracji, sygn. 1‑S‑856‑4, Trójmecz lekkoatletyczny Polska — Belgia — Węgry na Stadionie Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [zdjęcie], 09.1936 r.
Piłka w grze. Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczno‑Humorystyczny [katalog wystawy], Warszawa 2012.

Artykuły
Szczepłek S., Pożegnanie Żylety z Łazienkowskiej, „Rzeczpospolita”, 15.11.2008 r., www.rp.pl [dostęp: 20.07.2020].
Woytek, 25 lat flagi „Żyleta”, „Legioniści.com”, 19.11.2010 r., www.legionisci.com [dostęp: 20.07.2020].

Opracowania
Beniuk Sz., O piłkarskich trybunach Lwowa lat 30. XX wieku na łamach prasy sportowej. Wybrane aspekty, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2018, t. XVII, nr 1, s. 23–57.
Bergmann O., „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi…”. Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012.
Chełmecki J., Kultura masowa a sport w Polsce w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe. Kultura Fizyczna” 2003, t. 5, s. 77–88.
Daraszkiewicz M., Kibice chuligani w polskiej piłce nożnej. Od II Rzeczypospolitej przez PRL po XXI wiek. Wybrane aspekty — studium przypadku, [w:] Sport i zdrowie. Historia, prawo, społeczeństwo, red. K. Łukomiak, Łódź 2020, s. 27–49.
Gaszyński P., Zanim powstała liga. Almanach rozgrywek piłkarskich w Polsce w latach 1919–1926, t. I: sezon 1919, Kraków 2019.
Gawkowski R., Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918–39, Warszawa 2007.
Goksiński J., Klubowa historia piłki nożnej do 1939 roku, Warszawa 2013.
Gowarzewski A., Encyklopedia piłkarska FUJI. Mistrzostwa Polski. Ludzie 1918–1939, t. 51, Katowice 2017.
Górska H., Lipiński E., Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa 1977.
Kakareko K., Karykatura jako narzędzie polityki państwa, „Czasopismo Prawniczo- ‑Historyczne” 2017, z. 2, s. 295–311.
Kaszuba E., Państwowotwórcza rola Polskiego Radia w II Rzeczypospolitej w świetle pisma „Radio” / „Antena”. Wybrane zagadnienia, Kraków 2019.
Lipoński W., Sport, literatura, sztuka, Warszawa 1974. Malinowski M., Polszczyzna, głuptasie! Dylematy poprawnościowe i ciekawostki, Katowice 2021, s. 296–297.
Mazurkiewicz M., Motywy sportowe w polskiej sztuce międzywojennej — rekonesans, „Literatura i Kultura Popularna” 2016, t. 22, s. 75–89.
Michaldo T., „Skandaliczne wybryki antyżydowskie na boisku K.S. Cracovii”, czyli o wzroście nastrojów antysemickich w Krakowie w połowie 1937 roku, „Kwartalnik Historii Żydów” 2014, nr 3, s. 583–596.
Mielech S., Gole, faule i ofsajdy, Warszawa 1957.
Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980.
Sahaj T., Fani futbolowi. Historyczno‑społeczne studium zjawiska kibicowania, Poznań 2007.
Siekiera R., Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym. „Przegląd Sportowy” w latach 1921–1925, Łódź 2016.
Sieradzka A., Moda w przedwojennej Polsce, Warszawa 2013.
Sikorski T., Karykatura polityczna jako źródło do badań nad historią Drugiej Rzeczypospolitej. Postulaty badawcze, „Historia i Polityka” 2009, nr 1, s. 63–81.
Szarota T., Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996.
Tuszyński B., Prasa i sport, Warszawa 1981.
Tuszyński B., Rzut oka na główne kierunki rozwoju polskiej prasy sportowej do 1939 roku, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, t. 12, z. 4, s. 495–515.
Tuszyński B., Sprintem przez prasę sportową, Warszawa 1975.
Wilczyńska B., Żydzi i Polacy na boiskach międzywojennego Krakowa, czyli co piłka nożna może powiedzieć o społeczeństwie, „Studia Judaica” 2015, nr 2, s. 293–319.
Wryk R., Akademicki Związek Sportowy 1908–1939, Poznań 1990.

Date

2021.08.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2021.137748
×