Details

Title

The reportage in the Kultura journal (Paris) after 1989

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2021

Volume

t. 24

Issue

No 3

Affiliation

Maguś, Justyna : Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, ul. Głęboka 45, PL 20-612 Lublin

Authors

Keywords

Polish press at the end of the 20th century ; Poland's post-1989 transformation ; Jerzy Giedroyc’s Kultura ; reportage

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

113-133

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliography

Artykuły
Ascherson N., Oświęcim, „Kultura” 1989, nr 10 (505).
Brodziński K., Dzierżyńskiego, obecnie Erkindik, „Kultura” 1996, nr 1 (580) – 2 (581).
Brodziński K., Kaukaskie oko cyklonu, „Kultura” 1995, nr 4 (571).
Brodziński K., Lenin za gumę do żucia, „Kultura” 1969, nr 11 (266).
Jerz T., Niedziela w Oświęcimiu, „Kultura” 1989, nr 10 (505).
Jerz T., Pęknięty mur, „Kultura” 1990, nr 1 (508) – 2 (509).
Jerz T., Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, „Kultura” 1987, nr 3 (474).
Jerz T., Trzecia fala, „Kultura” 1989, nr 9 (504).
Król M., Cnoty „Kultury”, „Zeszyty Literackie” 1989, nr 26.
Kurski J ., Koszyłowce, „Kultura” 1993, nr 1 (544) – 2 (545).
Morawski J ., Charkowskie memento, „Kultura” 1991, nr 10 (529).
Redakcja, Sen i jawa, „Kultura” 1992, nr 10 (541).
Rozmowa Krzysztofa Pomiana z Jerzym Giedroyciem, „Kultura” 1992, nr 1 (532) – 2 (533).
Strońska A., Gorzki smak wolności, „Kultura” 1996, nr 11 (590).
Strońska A., Nad Smotrycz, za Zbrucz, „Kultura” 1996, nr 12 (591).
Strońska A., Pod tryzubem, „Kultura” 1998, nr 6 (609).
Strońska A., Rozbierz się i dokazuj, „Kultura” 1999, nr 7 (622) – 8 (623).
Strońska A., Tłumokracja, „Kultura” 2000, nr 7 (634) – 8 (635).
Strońska A., Wilno: coraz dalej, „Kultura” 2000, nr 10 (637).
Szadura E., Święta Góra Grabarka, „Kultura” 1994, nr 6 (561).
Szczygieł M., Miasteczko, które nie widzi nadziei, „Kultura” 1991, nr 12 (531).
Tuszyńska A., Listy z Syberii, „Kultura” 1991, nr 1 (520) – 2 (521).
Tuszyńska A., Modlitewnik „Na Polskom jazykie”, „Zeszyty Historyczne” 1990, nr 91.
Tuszyńska A., Odwrócona klepsydra, „Kultura” 1991, nr 10 (529).
Tuszyńska A., Pamięć za talony, „Kultura” 1990, nr 3 (510).
Tuszyńska A., Uczniowie Schulza, „Kultura” 1993, nr 4 (547).
Tuszyńska A., W oczach Polaków. Polacy i Rosjanie. Życie codzienne w Warszawie w latach 1865–1905, „Zeszyty Historyczne” 1987, nr 81.
Wandycz P., Czy emigracja jest jeszcze potrzebna?, „Kultura” 1989, nr 10 (505).
Wilk M., Samopas na Kanin Nos, i z powrotem (II), „Kultura” 1996, nr 4 (583).
Wilk M., Samopas na Kanin Nos, i z powrotem (III), „Kultura” 1996, nr 6 (585).
Wilk M., Samopas na Kanin Nos, i z powrotem (III), „Kultura” 1996, nr 6 (585).
Wilk M., Samopas na Kanin Nos, i z powrotem, „Kultura” 1995, nr 11 (578).
Żyrek‑Horodyska E., „Język tylko wtedy żyje, kiedy ma korzenie”. Strategie intertekstualne w reportażach Wołoka oraz Wilczy notes Mariusza Wilka, „Media — Kultura — Komunikacja Społeczna” 2018, nr 1(14).

Opracowania
Berberyusz E., Książę z Maisons‑Laffitte, Gdańsk 1995.
Danilewicz‑Zielińska M., Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992.
Friszke A., Czas KOR‑u. Jacek Kuroń a geneza „Solidarności”, Kraków 2011.
Friszke A., Machcewicz P., Habielski R., Druga Wielka Emigracja 1945–1990, t. 1–3 Warszawa 1999.
Giedoryc J., Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 2006.
Giza H.M., Ostatnie lato w Maisons‑Laffitte. Jerzy Giedroyc, Zofia Hertz, Henryk Giedroyc, sierpień 2000 r. – listopad 2001 r., Wrocław 2007.
Grochowska M., Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Warszawa 2014.
Herling‑Grudziński G., Dziennik pisany nocą 1993–2000, t. 3, Kraków 2012.
Hofman I., Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”, Poznań 2003.
Jerzy Giedroyc. Redaktor, polityk, człowiek, red. K. Pomian, Lublin 2001.
Kąkolewski K., Reportaż, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1993.
Korek J., Paradoksy paryskiej „Kultury”. Styl i tradycja myślenia politycznego, Lublin 2000.
Kornat M., Niezwykła koniunktura, niewykorzystane szanse (Jerzy Giedroyc i Okrągły Stół 1989), [w:] Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie. Zbiór studiów, red. Ł. Jasina, J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2007.
Kowalczyk A.S., Giedroyc i „Kultura”, Wrocław 1999.
Kowalczyk A.S., Od Bukaresztu do Laffitów. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna, Sejny 2006.
McQuail D., Teoria komunikowania masowego, przekład: M. Bucholc, A. Szulżycka, red. T. Goban‑Klas, Warszawa 2008.
Mencwel A., Wizja w redakcji. Rozmowa z Jerzym Giedroyciem, [w:] Redaktor. 20 lat bez „Kultury”, red. I. Hofman, Lublin 2020.
Pleszczyński J., Reportaż prasowy z filozoficznej perspektywy, [w:] Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, red. K. Wolny‑Zmorzyński, W. Furman, Kraków–Rzeszów 2005.
Pogonowska E., Rozpoznawanie Rosji? Rozpoznawanie siebie? O prozie dokumentarnej Mariusza Wilka, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009), red. H. Gosik, Warszawa 2010.
Prasowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny‑Zmorzyński, A. Kaliszewski, J. Snopek, W. Furman, Warszawa 2014.
Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
Sokołowska K., Wojciecha Tochmana reportaże z katolickiej Polski. Forma jako narzędzie perswazji i jej związek z literackością, [w:] Tradycja i przyszłość genologii, red. D. Kulesza, Białystok 2013.
Strońska A., Piłsudczyk, którego pokochała Litwa, [w:] Jerzy Giedroyc. Redaktor, polityk i człowiek, red. K. Pomian, Lublin 2001.
Supruniuk M.A., Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem, Toruń 2011.
Szczygieł M., Tochman W., Reportaż – opowieść o tym, co się wydarzyło naprawdę, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.
Tuszyńska A., Rosjanie w Warszawie, Paryż 1990.
Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.
Wolny‑Zmorzyński K., Poetyka polskiego reportażu po 1989 roku. Zarys problematyki, [w:] Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, red. K. Wolny‑Zmorzyński, W. Furman, Kraków – Rzeszów 2005
Wolny‑Zmorzyński K., Reportaż. Jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich, Warszawa 2004.

Rozmowy i źródła internetowe
Brodziński K.: https://uk.linkedin.com/in/konrad‑brodzinski‑2b33158 [dostęp: 14.12.2019].
Korespondencja mailowa z Agatą Tuszyńską z kwietnia 2019 r.
Rozmowa telefoniczna z Pawłem Smoleńskim z 12 kwietnia 2019 r.
Rozmowa z Jarosławem Kurskim, 10 czerwca 2019 r.
Wpis Mariusza Szczygła na portalu Instagram z 4 lipca 2019 r.Date

2021.08.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2021.137746
×