Details

Title

Polish exiles from the prewar Piłsudski faction and the Polish Government in Exile during World War II: The factionalist “Letters from London” (1942–1945)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2021

Volume

t. 24

Issue

No 3

Affiliation

Tarka, Krzysztof : Instytut Historii, Uniwersytet Opolski, ul. Strzelców Bytomskich 2, PL 45-084 Opole

Authors

Keywords

Polish press in the United Kingdom during World War II ; Polish political exiles in the United Kingdom ; the Piłsudski faction ; 'Letters from London' ; Władysław Sikorski (1881–1943) ; Stanisław Mikołajczyk (1901–1966)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

47-64

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliography

„Listy z Londynu” 1942–1945.
Adamczyk A., Piłsudczycy w izolacji (1939–1954). Studium z dziejów struktur i myśli politycznej, Bełchatów 2008.
Duraczyński E., Rząd polski na uchodźstwie 1939–1945. Organizacja, personalia, polityka, Warszawa 1993.
Duraczyński E., Turkowski R., O Polskę na uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939–1945, Warszawa 1997.
Dymarski M., Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wrocław 1999.
Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.
Kwiecień M., Wśród potępieńczych swarów. Prawne aspekty rozliczeń politycznych wśród uchodźstwa polskiego we Francji i Wielkiej Brytanii 1939–1943, Kraków 2013.
Rostocki W., Stosowanie Konstytucji kwietniowej w okresie drugiej wojny światowej 1939– 1945, Lublin 1988.
Waingertner P., Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886–1996), Łódź 2017.

Date

2021.08.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2021.137743
×