Details

Title

The Nation of Joiners. The image of Ku Klux Klan in Polish press of 1920–1940’s
. = Naród członków bractw — obraz Ku Klux Klanu w polskiej prasie w latach 1920–1940

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Affiliation

Kasiński, Krzysztof : Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce

Authors

Keywords

Ku Klux Klan ; nationalism ; racism ; multiculturalism ; nativism ; Polish press

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

171-188

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2021.07.12

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2021.137328
×