Details

Title

A Review of Olga Dąbrowska‑Cendrowska, Jak żyć? Poradnikowe funkcje periodycznych mediów adresowanychdo kobiet w Polsce w XXI wieku [How to Live? Self‑Help Functions of Women's Magazines in Poland in the 21st Century], ASPRA: Warszawa 2018, 408 pp.

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2021

Volume

t. 24

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

201-206

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2021.04.23

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2021.136677

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2021; t. 24; No 1; 201-206
×