Details

Title

PUA Research Papers: A bridge between Polish academics abroad and in Poland

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2021

Volume

t. 24

Issue

No 1

Affiliation

Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta : Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce

Authors

Keywords

Polish press abroad in the 21st century ; academic journals ; PUA Research Papers / Zeszyty Naukowe PUNO ; Polish University Abroad in London

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

147-170

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliography

1. Chwastyk‑Kowalczyk J., „Technika i Nauka” — elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Kielce 2015.
2. Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku, t. 1–5, Lublin 1976–1988.
3. Portalski S., Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Przyczynek do historii emigracji, Londyn 1995.
4. Portalski S., Zarys historii Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Londyn 2009.
5. Pyłat J.K., PUNO Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Pułtusk – Londyn 2010.
6. Radzik T., Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945–1990), Lublin 1991.
7. Steffek Ż., „Universitas” — zuryski kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół PUNO w latach 1980–2001, Pruszcz Gdański 2018.

Date

2021.04.23

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2021.136674

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2021; t. 24; No 1; 147-170

Editorial Board

Editorial Board
 • Adina Bar-El, Nir-Israel, Israel
 • Grażyna Gzella, Toruń, Poland
 • Lars Jockheck, Hamburg, Germany
 • Kazimierz Karolczak, Kraków, Poland
 • Urszula Kolberová, Ostrava, Czech Republic
 • Lidiya Lazurko, Drohobycz, Ukraine
 • Susanne Marten-Finnis, Portsmouth, United Kingdom
 • Tomasz Mielczarek, Kielce, Poland
 • Andrius Vaišnys, Vilnius, Lithuania
 • Grzegorz Nieć, Kraków, Poland
 • Myroslav M. Romaniuk, Lwów, Ukraine
 • Andrzej Romanow, Gdańsk, Poland
 • Bogusław Skowronek, Kraków, Poland
 • Irena Socha, Katowice, Poland
 • Marek Sroka, Urbana, United States of America
 • Vitalij Telvak, Drohobycz, Ukraine
 • Jiří Trávníček, Brno, Czech Republic
 • Mariusz Wołos, Kraków, Poland
×