Details

Title

Discussions of human origin, the racial differentiation of mankind and 'racial hate' in Biblioteka Warszawska,1864–1914

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2021

Volume

t. 24

Issue

No 1

Affiliation

Wrzesińska, Katarzyna : Instytut Slawistyki PAN, Zakład Badań Narodowościowych, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań

Authors

Keywords

19th and early 20th century Polish periodicals ; Biblioteka Warszawska ; impact of Darwin's theory of evolution ; racial diversity ; racial hierarchies ; popularscience

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

43-58

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliography

1. Amon O. Die natürlische Auslese beim Menschen. Auf Grund der anthropologischen Untersuchungen der Wehrpflichtigen in Baden und anderer Materialien, Jena 1893.
2. Bruck van den A.M., Die Deutschen. Unsere Menschheitgeschichte, Minden 1904.
3. Chochorowski J., Miedzy archeologią, antropologia i prehistorią — krakowskie środowisko naukowe w początkach działania Akademii Umiejętności (1873–1893) wobec problemów pochodzenia człowieka i jego kultury, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2016, t. 46, s. 303–343.
4. Gumplowicz L., System socjologii, Warszawa 1887.
5. Kmiecik Z., Z dziejów czasopiśmiennictwa naukowego w Królestwie Polskim w latach 1864–1885, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1970, nr 4, s. 487–503.
6. Krzywicki L., Ludy. Zarys antropologii etnicznej, Warszawa 1893.
7. Masłowski L., Prawo postępu. Studium przyrodniczo‑społeczne, Kraków 1872.
8. Mękarski S., O genezie „Biblioteki Warszawskiej” i jej charakterze w latach 1841–1863, „Pamiętnik Literacki” 1925, t. XXVI, s. 484–498.
9. Morawski Sz., Sądecczyzna, Kraków 1863.
10. Pawlicki S., Materializm wobec nauki, Kraków 1870.
11. Quatrefages J.L.A., L’espèce humaine, Paris 1877.
12. Szyszłło W., Przegląd dziejów przyrody. Studia filozoficzne, t. II, Warszawa 1872.
13. Wrona G., Polskie czasopisma popularnonaukowe w XIX wieku. Ewolucja formy i treści, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2007, z. 2, s. 5–31.
14. Zasztowt L., Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864–1905, Wrocław 1989.
15. Żołędowska‑Król B., Karol Estreicher. Analiza publikacji na łamach „Biblioteki Warszawskiej”, [w:] Kultura książki i informacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek, pod red. A. Pulikowskiego, Katowice 2017, s. 233–245.

Date

2021.04.23

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2021.136668

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2021; t. 24; No 1; 43-58

Editorial Board

Editorial Board
 • Adina Bar-El, Nir-Israel, Israel
 • Grażyna Gzella, Toruń, Poland
 • Lars Jockheck, Hamburg, Germany
 • Kazimierz Karolczak, Kraków, Poland
 • Urszula Kolberová, Ostrava, Czech Republic
 • Lidiya Lazurko, Drohobycz, Ukraine
 • Susanne Marten-Finnis, Portsmouth, United Kingdom
 • Tomasz Mielczarek, Kielce, Poland
 • Andrius Vaišnys, Vilnius, Lithuania
 • Grzegorz Nieć, Kraków, Poland
 • Myroslav M. Romaniuk, Lwów, Ukraine
 • Andrzej Romanow, Gdańsk, Poland
 • Bogusław Skowronek, Kraków, Poland
 • Irena Socha, Katowice, Poland
 • Marek Sroka, Urbana, United States of America
 • Vitalij Telvak, Drohobycz, Ukraine
 • Jiří Trávníček, Brno, Czech Republic
 • Mariusz Wołos, Kraków, Poland
×