Details

Title

The polemics with Katarzyna Janicka’s article 'Rezydencja Stanisława Górki w Kórniku (ok. 1557–1592). Propozycja rekonstrukcji' [Stanisław Górka’s residence in Kórnik (ab. 1557-1592). A proposal for a reconstruction] (PBK 2019, z. 36, s. 73–97)

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2020

Volume

tom 37

Affiliation

Kąsinowska, Róża : Historyk sztuki, Poznań

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

165-174

Date

2021.02.17

Type

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2020; tom 37; 165-174
×