Details

Title

Weekend z Długoszem. Największy dziejopis polskiego średniowiecza. Jan Długosz w 600. Rocznicę urodzin (9 -1 0V 2015)

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2015

Volume

tom 32

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

262-263

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2015; tom 32; 262-263
×