Details

Title

Exhibition “The Działyński and the Zamoyski – Wielkopolska familes in their fightfor independence”.

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2018

Volume

tom 35

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

249-250

Date

2018

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2018; tom 35; 249-250
×