Details

Title

Wprowadzenie

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2018

Numer

No 272

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

7-10

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.04.09

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

ISSN 0079-3493
×