Details

Title

Recenzje: Nie tylko pamiętnikarz: Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776, oprac. i wyd. Tomasz Ciesielski, Sławomir Górzyński, Filip Wolański Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2017, ss. 423

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2018

Volume

t.21

Issue

z.2

Authors

Keywords

Kitowicz Jędrzej

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2018.07.10

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2018; t.21; z.2
×