Details

Title

The Problems of Weed Management by Herbicide Systems Applied in Maize

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2008

Volume

vol. 48

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2008

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-008-0012-y ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2008; vol. 48; No 1

References

Dobrzański A. (2001), Przyszłościowe spojrzenie na metody ochrony roślin przed chwastami na progu XXI wieku. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 41, 58. ; Domaradzki K. (2006), Minimalne skuteczne dawki herbicydów w zwalczaniu <i>Galium aparine</i> w zbożach jarych. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 46, 269. ; R. De Prado (1995), Herbicide resistance in Europe: agricultural, biochemical and physiological aspects, null, 35. ; Drexler G. (1998), Control of difficult weeds in maize with Mikado and Mikado tank mixtures. Proceedings 16rd German Conference on Weed Biology and Weed Control. Stuttgart- Hohenheim, 10-12 March 1998, J. Plant Dis. Protect, XVI, 565. ; Kucharski M. (2004), Identification of weed biotypes showing resistance and cross-resistance to photosystem II inhibiting herbicides on fields of south-west Poland, null, 547. ; H. De biowska (2004), Efekty niszczenia <i>Elymus repens</i> herbicydami Maister 310 WG, Titus 25 WG i Milagro 040 SC w uprawie kukurydzy w warunkach Dolnego Śląska. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 44, 695. ; Menck B. (1998), Erffahrungen mit Motivell® zur Unkrautbekämpfung in Mais. Proceedings 16rd German Conference on Weed Biology and Weed Control. Stuttgart- Hohenheim, 10-12 March 1998, J. Plant Dis. Protect, XVI, 547. ; Proven M. (1991), Cost-effectiveness of weed control in cereals - system based on thresholds and reduced rates, null, 1201. ; Rola H. (2002), Biotypy chwastów odporne na chlorosulfuron w rejonie Wrocławia. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 42, 575. ; Rola H. (2002), Ekologiczne i produkcyjne aspekty ochrony roślin przed chwastami, Pam. Puł, 130/II, 635. ; Rola H. (2002), Występowanie <i>Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Echinochloa crus-galli</i> - biotypów odpornych na triazyny w kukurydzy na terenie południowo-zachodniej Polski, Pam. Puł, 129, 11. ; Sulewska H. (2006), Skuteczność wybranych herbicydów stosowanych powschodowo w kukurydzy. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 46, 243. ; Skrzypczak G. (1996), Problem zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy wciąż aktualny, Kukurydza, 6, 18. ; Varga P. (2000), The influence of sil herbicides on weeds in maize, null. ; Tyser L. (2004), Evaluation of the weed composition of agrophytocenoses in selected agricultural regions of the Czech Republic. Proceedings 22nd German Conference on Weed Biology and Weed Control. Stuttgart-Hohenheim, 02-04 March 2004, J. Plant Dis. Protect, XIX, 209.
×