Details

Title

Osiedla wczesnomodernistyczne, reinterpretacja tradycji oraz architektura i urbanistyka trzeciej drogi jako różne odpowiedzi na problemy miast na początku XX w

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 180

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

DOI: 10.24425/118607 ; ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 180
×