Details

Title

Wieloaspektowa ocenaprocesów starzenia się ludności na obszarach wiejskich w Polsce

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 267

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

DOI: 10.24425/118506 ; ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2017; No 267
×