Details

Title

Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski
The Infl uence of Cracow’s Academic Center for the Development of Małopolska Region

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 141

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 141
×