Details

Title

Doświadczenia polskich miast w rozwoju opartym na innowacjach - rola administracji samorządowej
The Innovation-based Development Experience of Polish Cities - the Role of Local Administration

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 141

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 141
×