Details

Title

Rola szkolnictwa wyższego oraz działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu struktur współczesnych miast - model miasta innowacyjnego
The Role of Higher Education and R&D Activities in the Shaping Structures of Present Day Cities - Innovative City Model

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 141

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 141
×