Details

Title

Rola władz publicznych w budowaniu miasta innowacyjnego - tendencje światowe, wyzwania dla polskich metropolii (na tle europejskiego Projektu Innopolis)
The Role of Government in Building an Innovative City - Global Trends, Challenges for the Polish Metropolises (on the Background of the European Project Innopolis)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 141

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 141
×