Details

Title

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich a teoria kontaktów. Przykład gminy Bieliny
Multifunctional Development of Rural Areas vs. Theory of Contacts. Gmina Bieliny Case

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 133

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 133
×