Details

Title

Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego
Standard of Living and Processes of Depopulation on the Rural Areas of the Świętokrzyskie Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 133

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 133
×