Details

Title

Regionalny potencjał biomasy w aspekcie rozwoju agroenergetyki w Polsce w perspektywie do 2020 r.
Regional Biomass Potential Consider in Agroenergetic Development in Poland in the Prospect to 2020 Year

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 133

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 133
×