Details

Title

Aktywność gospodarcza osób fi zycznych na obszarach wiejskich w Polsce
Non-agricultural Economic Initiative of the Physical Persons in the Rural Areas in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 133

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 133
×