Details

Title

Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne – w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju Rural Areas vs. Spatial Planning – Searching for the Concepts and Visions of Rural Areas Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 133

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 133
×